Opleidingen op maat

Stel, u bent medewerker of manager in een organisatie. Zou het handig zijn als u eenvoudige manieren en structuren tot uw beschikking heeft om kleine en grotere meningsverschillen te overbruggen? Zou het niet veel stress voorkomen als u echt gemakkelijk in staat bent om de vele veranderingen in een turbulente en dynamische werkomgeving snel en doeltreffend te kunnen analyseren en om te zetten in gerichte acties?

Of stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als u de tegenvallers in een project makkelijker als doorgang naar positieve nieuwe mogelijkheden zou kunnen ombuigen en ervaren. Wat zou dat doen met uw werkbeleving en die van uw collega’s? Kunt u zich voorstellen hoeveel rust, productiviteit en stabiliteit dat oplevert?

Zou het handig zijn als u met uw afdeling altijd service- of klantgericht presteert, waarbij alle aanwezige deskundigheid optimaal ingezet wordt om de service-levels en targets met gemak en plezier te realiseren? Stelt u zich eens voor hoe stimulerend het zou zijn als de verloop- en verzuimcijfers minimaal zouden zijn en de medewerker-tevredenheid maximaal. Kunt u zich voorstellen wat een efficiency en arbeidscapaciteit dit oplevert en wat dit doet met de werksfeer?

En hoe komt het toch dat de ene collega wel tevreden klanten heeft en de ander niet? Hoe werkt dat toch precies? En hoe heeft mijn eigen manier van denken te maken met wat er goed gaat in mijn leven, zowel op het werk als thuis? En vooral ook hoe heeft het te maken met wat er niet goed gaat? Wat zou het me opleveren als ik dat zelf positief zou kunnen beïnvloeden?

Hoe maak ik mensen snel duidelijk wat ik echt bedoel? Hoe is het mogelijk dat ik iets dolgraag wil, alleen er nooit aan toekom? Hoe lukt het een collega een voorstel geaccepteerd te krijgen, terwijl ze bij mij regelmatig worden afgewezen? Hoe komt het dat de ene collega helemaal geen last van onzekerheden heeft en de ander wel? Hoe werkt dat toch precies?

Hoe dan?

In vele boeken over verandering, management, leiderschap en communicatie staat uitgebreid wat men moet doen om te veranderen. Hoe vaak leest men niet stellingen als: denk positief, wees pro-actief, laat angst los, wees gemotiveerd, wees ambitieus, wees klantgericht, et cetera. Alleen wordt er dan ook aangegeven hoe dat te doen? In vele verandering- en groeiprocessen is de grote vraag steeds: nu we weten welke missie we na willen streven, hoe integreren we die dan succesvol? NLP geeft hier het antwoord op. NLP biedt een reeks direct toepasbare technieken en structuren om deze verandering effectief en relatief snel te realiseren. NLP leert hoe wij met verbale en non-verbale communicatietechniekenbewust kunnen worden van onze beperkende overtuigingen en verzwakkende denk- en gedragspatronen. Het leert vooral ook hoe deze belemmeringen op te heffen. Bovendien leert het hoe wij nieuwe strategieën kunnen ontwerpen voor succes in de toekomst. Echt effectieve verandering van gedrag moet op een dieper niveau dan het gedrag zelf plaatsvinden.

 

NLP: effectieve communicatie- en verandermethodiek

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een empirische wetenschap en ontstaan in de jaren zeventig. Richard Bandler en John Grinder observeerden enkele zeer succesvolle communicatoren. Op basis van de analyses die zij maakten van de gebruikte methodieken en technieken, ontwierpen zij een aantal zeer krachtige modellen voor effectieve communicatie en verandering. Dit proces noemden zij Neuro-Linguïstisch Programmeren. Sindsdien ontwikkelt NLP zich steeds verder. NLP is dus eigenlijk in essentie een zeer effectieve communicatie- en verandermethodiek. Concreet, praktisch, to-the-point, pro-actief, gestructureerd en vernieuwend.

Bruikbaarheid

Met gebruikmaking van NLP is het mogelijk het gedrag van mensen deskundig in kaart te brengen. Wat NLP zo interessant en bruikbaar maakt is de mogelijkheid om de onderliggende wijze van denken en voelen, de manier waarop mensen zichzelf motiveren en hun, veelal onbewuste drijfveren, te ontdekken en te beschrijven. Hierdoor is het mogelijk de ontdekte patronen van succesvolle voorbeelden als model te gebruiken en deze door te geven aan anderen, die daarmee makkelijker een gelijkwaardige bekwaamheid kunnen opbouwen. Mensen zijn in veel gevallen best bereid te veranderen als ze daar de juiste middelen voor hebben. NLP geeft mensen instrumenten om zelf de gewenste veranderingen aan te brengen. In veranderingsprocessen is NLP een krachtig en direct toepasbare methodiek om bijvoorbeeld nieuwe waarden en overtuigingen, en daarmee nieuw gewenst gedrag, te (laten) integreren.

“Hoe kun je communiceren met een ander als je nog niet weet hoe je zelf communiceert?”

Bewustwording is cruciaal

Om de overvloed aan zintuiglijke informatie, die ons bereikt via de ogen, oren, tast, reuk en geur, te verwerken, ontwikkelen wij een aantal neurologische sociale en individuele filters. Door weglating, vervorming en generalisatie geven wij persoonlijke betekenis aan onze ervaringen. Dit komt tot uiting in ons taalgebruik en gedrag. Wij zijn ons niet altijd bewust van deze processen, noch van het feit dat de “plattegrond” die wij zo van de werkelijkheid maken, altijd een gefilterd beeld geeft en alleen onze eigen werkelijkheid weergeeft. Wij creëren onze eigen waarheid, ons eigen wereldmodel. Om succesvol veranderingen door te voeren is het cruciaal gebleken dat mensen zich hiervan bewust zijn. Hoe kun je immers iets veranderen als je niet weet hoe je dat nu doet? Deze bewustwording blijkt ook telkens weer de bereidheid om te veranderen te verhogen. Het “waarom” achter de verandering wordt steeds meer de eigen motivatie om te veranderen.

Meer keuze mogelijkheden

NLP biedt een verzameling van technieken en methoden waarmee wij de kwaliteit van onze communicatie kunnen vergroten en onze levens- en werkomstandigheden kunnen verbeteren. Zowel die van onszelf als die van anderen. NLP kan mensen meer inzicht verschaffen in zichzelf en anderen. Het biedt mensen daardoor meer keuzemogelijkheden. Het blijkt telkens weer dat, op het moment dat mensen zich bewust worden hoe ze communiceren met anderen en met zichzelf, in veel gevallen de aanleiding geboren is om zelf bepaalde ongewenste patronen te veranderen. Samenwerking lijkt wel ineens een stuk eenvoudiger te worden en meer te stimuleren.

Resource-gericht in plaats van probleem-gericht

In organisaties die met een transformatieproces bezig zijn of veel dynamiek kennen, is NLP in veel gevallen een prima middel om met zo min mogelijk weerstand met dit proces om te gaan. NLP is resultaatgericht en sterk gericht op de oplossing van problemen. Het richt zich slechts ten dele op het verleden dat vooraf ging aan die problemen. Het is, wat wij noemen, resource-gericht. Het brengt mensen naar hun mogelijkheden. En daarmee de hele organisatie. Dit heeft een sterk positieve werking en vergroot de motivatie om de oplossing te creëren. Het geeft mensen inzicht hoe om te gaan met de doelstellingenen de ambities die daarbij horen. Het leert mensen te richten op wat men wel kan en wil, in plaats van op wat men niet kan en niet wil. NLP ondersteunt bij het omgaan met de (onverwachte) situaties die op mensen afkomen. NLP geeft middelen om continu te blijven verbeteren. Door de bewustwording van de structuren achter de eigen communicatie, wordt samenwerking ook steeds gemakkelijker. Miscommunicatie neemt af. De NLP-structuren maken transparant waar het echt over gaat: los van de inhoud naar het probleem-achter-het-probleem en vervolgens naar een werkbare oplossing vanuit de vermogens die er al zijn.

Toepassingsgebieden

De genoemde vaardigheden en technieken zijn op allerlei gebieden van communicatie toe te passen. NLP wordt in toenemende mate gebruikt voor effectieve communicatie, persoonlijke ontwikkeling en versneld leren in:

 • transformatieprocessen management
 • sales en marketing (organisatie )advies
 • coaching
 • consultancy
 • HRM training
 • onderwijs
 • opvoeding
 • relaties
 • therapie

  Tot slot

  Enkele uitspraken die de essentie van wat NLP kan betekenen zijn:

  “Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, zul je blijven krijgen wat je altijd gekregen hebt.”

  “Hoe kun je communiceren met een ander, als je niet weet hoe jezelf communiceert.”

  NLP geeft al meer dan 30 jaar effectief antwoord op hoe minder functionele patronen positief in beweging gebracht kunnen worden, zodat de gewenste verandering en oplossing wel gerealiseerd wordt.

  “Het vermogen tot anders waarnemen of denken is belangrijker dan de kennis die men heeft vergaard”

  David Bohm

   Informatie en kennismaking met uw organisatie

   Wij weten dat het voorgaande u heeft aangesproken en het zou zo kunnen zijn dat onze specialismen een positieve bijdrage aan uw organisatiedoelen kunnen geven. Wij kijken ernaar uit kennis met u te maken om in een persoonlijk gesprek met u een inschatting te maken welke mogelijkheden er voor uw organisatie zijn. Wij nodigen u hierbij uit contact met ons op te nemen voor een kennismakingsafspraak.

   Pin It on Pinterest

   Share This