Wat is NLP?

NLP is een jonge wetenschap die zijn oorsprong vindt in Amerika, waarbij de mens en zijn emoties, zowel naar zichzelf als naar anderen centraal staan. Vragen als waar komen emoties vandaan en kan ik daar zelf invloed op uitoefenen worden hierbij behandeld. Je zou kunnen zeggen dat NLP een communicatie c.q. veranderingstechnologie is, gestoeld op wetenschappelijke achtergronden, onder andere: linguïstiek (taalkunde), cybernetica (systeemkunde), computerkunde, psychologie en filosofie.

NLP houdt zich bezig met de structuur van de subjectieve ervaring. Hoe zit de innerlijke beleving nu eigenlijk in elkaar, welke elementen spelen een rol, hoe is hun relatie en wat zijn de uiteindelijke effecten? Oftewel: via de zintuigen komt informatie binnen vanuit de wereld om ons heen, het zenuwstelsel ‘codeert’ en ordent als het ware deze informatie door middel van ‘hersentaal’: beelden, geluiden, gevoelens, geuren, smaken en woorden (tegen jezelf praten) en uiteindelijk volgt hier (een) bepaald gedrag uit.

Eind jaren ’70 bestudeerden Richard Bandler en John Grinder een drietal succesvolle personen vanwege hun magisch effectieve communicatie. Zeer succesvol in hun vakgebied waren Milton Erickson, Virginia Satir en Frits Perls. Deze onbewust bekwame mensen werden bestudeerd en gemodelleerd: Hoe deden zij wat zij deden? Welke processen speelden zich af in hun hoofd en in hun lichaam? Er werden leerbare patronen gedestilleerd. Bandler en Grinder ontdekten de structuren en processen die ten grondslag liggen aan het uiteindelijke gedrag van de mens: onbewuste processen werden blootgelegd en bewust gemaakt.

Hieruit volgden velerlei zeer krachtige technieken (er komen er overigens nog steeds bij) die zowel op persoonlijk gebied als op veel andere gebieden uitermate praktisch toepasbaar zijn. Denk o.a. aan persoonlijke groei en relaties en wat te denken van de werksituatie binnen uw bedrijf. NLP is meer dan een serie technieken.

De filosofie die eraan ten grondslag ligt – noem het de motor van NLP – bestaat uit een aantal vooronderstellingen. Dit zijn uitgangspunten, bepaalde overtuigingen die als ‘waar’ worden gezien. Of het zo is weten we niet, maar het blijkt dat als je deze overtuigingen in je zelf integreert dat je perceptie (waarneming) van de wereld verandert. En wel zodanig dat je jezelf èn anderen hier geestelijk enorm mee kunt verrijken. Je gaat anders denken, irritaties, ruzies en negatieve emoties zullen in opvallende mate afnemen, met als gevolg dat er rust en balans voor in de plaats komen. Heb je ooit bewust geprobeerd om je nu eindelijk eens niet meer te irriteren aan bepaalde mensen of geen ruzie te maken? En lukte dit? Waarschijnlijk heel moeizaam.

Als je niet precies weet wat nu de oorzaak is van een bepaald gevoel, of van een ontstane situatie, dan zul je merken dat het aanpakken van het gevolg weinig zoden aan de dijk zet. NLP kan je helpen, als je dat wilt, om aan de kant van de oorzaak te gaan staan. Dáár namelijk kun je de veranderingen aanbrengen. Dit betekent dat je terug moet naar onbewuste processen die aan het geheel ten grondslag liggen. En dat is precies waar NLP mee werkt.

Een verduidelijkende vergelijking die veel wordt gebruikt in NLP is: “Stel dat ieder mens een eigen bus heeft. Kies je er dan voor om achter het stuur te zitten, zodat jij als buschauffeur bepaalt waar deze bus heen gaat, of kies je ervoor om lekker achterin te zitten met de Story of Privé en je ziet wel waar je uitkomt” Het is maar waar je voor kiest. En dan moet je niet klagen als je achterin zit en de bus komt ergens waar je helemaal niet wilt zijn! Trek deze gedachte nu eens door in al je levensgebieden en merk op op welke plek je in de bus zit.

Bewustwording van de onbewuste ‘processen is stap één. Hierna is het aan jou om veranderingen aan te brengen. En nogmaals, het is altijd ieders vrijblijvende keuze. NLP reikt je extra keuzemogelijkheden aan en deze kun je toevoegen aan al de gekende en ongekende vermogens die de mens in zich heeft. Het helpt je ook je ongekende vermogens te ontdekken en hoe je hier gebruik van kunt maken. Een van de allerbelangrijkste uitgangspunten van NLP is dat je integer bent en dat het je intentie is om win-win-win situaties te creëren. Je hoort nog weleens dat je kunt manipuleren met deze methodiek. Hier kan je helaas niets tegen in brengen. Wat wel gezegd kan worden is dat NLP maar een model is en een model heeft geen hart. Het hart zit in de persoon die er gebruik van maakt.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op of kijk in de agenda voor de eerstvolgende mogelijkheid om aan een opleiding deel te nemen. Als je nog niet eerder een opleiding in NLP hebt gevolgd, dan is de opleiding NLP Practitioner voor jou. Heb je NLP Practitioner al gedaan, dan kun je verder met NLP Master

Pin It on Pinterest

Share This